فیلتر

مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران ( واحد انتشارات مجتمع فنی تهران )

 

تحلیل اجزاء محدود با SOLIDWORKS سالیدورکس به همراه شرح مثال های متعدد کاربردی،حل تحلیلی و تفسیر واعتبار سنجی نتایج