فیلتر

مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران ( واحد انتشارات مجتمع فنی تهران )

 

طراحی انواع مسکات و کاراکترهای تبلیعاتی با نرم افزار Adobe Illustrator شامل ۸ صفحه رنگی از طرحهای مختلف مسکات