برچسب : کتاب اینترنت اشیا از rfid تا نسل بعدی سیستم های فراگیر ساسان کرمی زاده و مصطفی کاتب نشر دیباگران تهرانهیچ آیتمی یافت نشد