Loading...

شناخت مفاهیم بنیادین ICT (مهارت اول ) 2007

منطبق با سر فصل های استاندارد آموزشی 42/15/2/4-3 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مطابق با آخرین استاندارد بین المللی بنیاد ICDL
نظرات
    ارسال نظر