Loading...

مهندسی مدیریت ساخت (تحلیل وشرح وظایف مدیران در کارگاه پروژه های عمرانی –پیمانکار )

کتاب حاضر با دید شناخت بهتر و تفکیک حدود و اختیارات مدیران در بخش های مختلف تیم اجرا و کارگاهی تهیه و تنظیم شده است و باور دارم افزایش توان مديريتي مديران كارآمد ، عنصري شناخته شده و اساس در طراحي و هدايت سيستم ها مي باشند .
قیمت: 28,000
قیمت برای شما: 22,400تومان
افزودن به سبد

 

کتاب حاضر با دید شناخت بهتر و تفکیک حدود و اختیارات مدیران در بخش های مختلف تیم اجرا و کارگاهی تهیه و تنظیم شده است و باور دارم افزایش  توان مديريتي مديران كارآمد ، عنصري شناخته شده و اساس در طراحي و هدايت سيستم ها مي باشند .

این مهم ما را بر آن داشت که جزء به جزء این موارد مورد تحلیل و نقد قرار گیرند و شرح وظایف مدیران در کارگاه و پروژه های عمرانی و در بخش پیمانکاری مورد مطالعه واقع گردد.

در واقع اعمال صحيح مديريت تاثيري مستقيم در بهبود روش ها ،تقليل هزينه ها،افزايش بازدهي،رشد كمي و كيفي و كاهش زمان اجراي طرحها و برنامه ها دارد.

قابل استفاده برای مدیران  ، مجریان محترم پروژه های عمرانی و دانشجویان عزیز در تمام مقاطع تحصیلی رشته مهندسی عمران که پس از دانش آموختگی  وارد بازار کار و سیستم های پیمانکاری و اجرا خواهند شد ُ می باشد.

شابک :9786001248795
نویسنده :مهندس مظفر كماندار
تعداد صفحات :184 صفحه
نظرات
    ارسال نظر